Aplinkos apsaugos politika

Ši Aplinkos apsaugos politika paskutinį kartą buvo atnaujinta ir galioja nuo 2023 m. vasario 14 d.
UAB MARK ID veiklos politika aplinkos apsaugos srityje:
  • mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai,
  • vykdyti taršos bei avarijų prevenciją,
  • laikytis taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų bei prisiimtų įsipareigojimų.
Siekdama savo veiklos tikslų, UAB MARK ID įsipareigoja:
  • planuoti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti;
  • nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
  • šios politikos įgyvendinimui numatyti gerinimo tikslus bei skirti reikiamus išteklius;
  • į politikos vykdymą įtraukti darbuotojus, tiekėjus bei rangovus.