ISO 14001 – Mark ID & Mark Sign įsipareigojimas saugoti aplinką 

2023-04-12

Nuo pat Mark ID įmonės įkūrimo pradžios veiklą vykdome remdamiesi tvarumo standartais – kuriame sprendimus, kurie padeda atsisakyti popierinių dokumentų, padeda sumažinti sąnaudas bei pagreitinti procesus. Savo produktais tą skatiname daryti tiek fizinius klientus, tiek verslo įmones. 

Nuo šiol esame oficialiai sertifikuoti tarptautiniu ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartu, kuris apibrėžia bei įrodo įmonės efektyvų išteklių naudojimą, mažinant organizacijos išlaidas bei atliekas. 

Kas yra ISO 14001? 

ISO 14001 yra populiariausias tarptautinis aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartas. Jis naudojamas visame pasaulyje siekiant užtikrinti tvarų bei efektyvų išteklių naudojimą. Tai iš tiesų universalus standartas, kuriame pateikiamos gairės organizacijoms, su tikslu įvykdyti aukštų standartų įsipareigojimus aplinkosaugos srityje. 

ISO 14001 yra grindžiamas aplinkosaugos veiksmingumo stebėjimu ir nuolatiniu jos gerinimu. Jis taip pat nurodo, jog organizacija laikosi nustatytų teisės aktų bei įstatymų. 

Naudodama aplinkos apsaugos vadybos sistemą, organizacija praneša, kad ji yra jautri aplinkai. Nors tai visiškai pagrįsta savanoriškumo principu, auditai atliekami pagal Europos ekologinio valdymo ir audito programą. ISO 14001 užtikrina, kad organizacija būtų sistemingai įgaliota laikytis aplinkosaugos įstatymų.  

ISO 14001 sertifikato nauda klientams: 

• Galimybė sekti ir kontroliuoti organizacijos veiklos poveikį aplinkai
• Užtikrintas patikimumas bei pagerinta paslaugų kokybė.  
• Mažinamas taršos lygis ir skatinama bendra apsaugos etika

Mark ID & Mark Sign yra sertifikuoti dviem „Bureau Veritas“ sertifikatais. ISO 27001, kuris įrodo informacijos esančios organizacijos duomenų bazėje saugumą bei ISO 14001 sertifikatas, kuris užtikrina naudojamų išteklių efektyvumą. 

Dalinkis:

Linkedin Facebook